Araç Değer Kaybı İçin Dava Açılabilir mi?

Bu yazımızda araçlarda meydana gelen ve birçok müvekkilimizin yaşamak zorunda kaldığı değer kaybı konusu ve davalarına değiniyoruz.

Araç Değer KaybıBir aracın daha önce boyanması, parçalarının değişmesi, kazaya karışmış olması gibi hususlar özellikle ülkemizdeki araç piyasasında çok önemlidir. Gerek aracın fiyatını gerekse kasko bedelini ciddi oranda etkileyen bu hususlar bazen bizim kusurumuzdan bazen de bir başkasının kusuru yüzünden ortaya çıkabilmektedir. Özellikle bir başkasının kusuru nedeniyle sizin uğradığınız bu zarar canınızı acıtmakla birlikte, aracınızda maddi bir zarara neden olmaktadır. Her ne kadar aracın tamir olmasıyla sorun halledilmiş gibi görünse de gerçekte durum böyle değildir. Çünkü artık aracınızın değeri düşmüş, hasar kaydı oluşmuştur.

Araç Değer Kaybını Kim Karşılayabilir?
Bilindiği üzere araçlarımız sigorta şirketlerince sigortalanabilmektedir. Kimi şirketler araç değer kaybını da teminat altına alsalar da kimi şirketler, bu zararı karşılamayı reddetmektedir. Sigorta şirketlerinin bu zararı teminat altına aldığı durumlarda dava açmaya gerek kalmaksızın sigorta şirketine başvuruyla zarar tahsil edilebilmektedir.

Zararın Karşılanması İçin Poliçede Teminat Altına Alınması Şart mıdır?
14 Mayıs 2015 yılında yayımlanan “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları” tebliği ile sigorta teminat türleri yeniden düzenlendi. Teminat türlerinden biri olan maddi zararlar teminatı,  zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalma olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda 29.000-TL’lık teminat limiti kapsamındaki zararların tümü sigorta şirketlerince karşılanmaktadır. Sigorta şirketlerinin zararı kapsamadığı durumlarda sigorta şirketine karşı dava açılabilecektir.  Yeni düzenlemeyle tazminata konu olay, sigortalının kusuru sonucunda olmuş ise sigorta şirketi, tazminatı sigortalıya rücu edebilecektir.

Araç Değer Kaybı Davası Açmak İçin Süre
Araç değer kaybı davaları, temelinde haksız fiilden kaynaklanan sorumluluğa dayanır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun haksız fiili düzenleyen maddeleri uyarınca araç değer kaybı davası, zararın meydana geldiği tarihten itibaren 2 yıl içinde açılmalıdır. Bu sürenin geçmesiyle alacak zamanaşımına uğrayacak, dava açılsa da reddedilme ihtimali doğacaktır.

Araç Değer Kaybının Ne Kadar Olacağı
Araç değer kaybı hesaplamasında; aracın üretim yılı, aracın hasar geçmişi, aracın modeli, aracın kilometresi, aracın trafiğe çıkış tarihi gibi faktörler esas alınır. Değer kaybının hesaplanması ise eksperler (bilirkişi/uzmankişi) tarafından yapılmaktadır. Bu kişiler yukarıda sıraladığımız faktörleri esas alarak bir ekspertiz (uzmanlık) raporu hazırlarlar. Yargılama esnasında ise Mahkeme, bilirkişiden görüş alır ve bir rapor hazırlatır. Mahkeme, bu raporlarla bağlı olmadığı gibi, raporlar kesin hüküm ifade etmez. Ancak Mahkeme zararı hesaplarken bu raporları dayanak yapacaktır.

Dava Açılması İçin Gerekli Olacak Bazı Evraklar
Her ne kadar bir zarar olsa da bu zarardaki kusurun ispatı kimi zaman kolay olmamaktadır. Öyle ki bazı kazalarda kusurlu taraf kaçabilmekte veya rapor tutulamamaktadır. Sağlıklı bir yargılamanın olması ve aracın değer kaybının tam olarak tespit edilebilmesi için Mahkemeye aşağıdaki belgeler sunulmalıdır.

  • Kaza tespit tutanağı,
  • Ekspertiz (uzmanlık) raporu,
  • Aracın tamir edildiğine ilişkin servis raporu ve faturası,
  • Sigorta poliçesi,
  • Hasara ait fotoğraflar,
  • Kazayı gören tanıkların listesi.