Araç Değer Kaybı İçin Dava Açılabilir mi?...

Bu yazımızda araçlarda meydana gelen ve birçok müvekkilimizin yaşamak zorunda kaldığı değer kaybı konusu ve davalarına değiniyoruz. Bir...

Anayasa Mahkemesi’nden Belediye Mallarının Haczine İlişkin İptal Kararı...

Belediyeler aleyhinde yapılan icra takiplerinde, belediyelerin mallarına doğrudan haciz konulmasını engelleyerek borçlu belediyenin gösterdiği mallar üzerine haciz konulmasını...

Konferans: Avukatların Meslek Yaşantılarında Stresle Mücadele Yöntemleri...

Psikolog Doktor Burcu SEVİM tarafından verilecek olan Avukatların Meslek Yaşantılarında Stresle Mücadele Yöntemleri isimli konferans İzmir Barosu Konferans...

Kamulaştırma Kanunu Hakkında İptal Kararı...

Anayasa Mahkemesi, 6487 sayılı Kanun ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na eklenen, “Mahkemelerce idare adına tescil kararı verilen kamulaştırma işlemleri...

Takı Bedelinden Kaynaklı Tazminat Alacakları Kesinleşmeden İcraya Konulabilir...

Takı Bedelinden Kaynaklı Tazminat Alacağına İlişkin İlamlar Diğer Edaya İlişkin İlamlar Gibi Kesinleşmeden İcraya Konulabilir YARGITAY 12. HUKUK...

SEMPOZYUM: Geçici Hukuki Koruma Tedbirlerinin Uygulama ve HMK Açısından Değerlendirilmesi...

İzmir Barosu tarafından 1 Mart 2014 günü “Geçici Hukuki Koruma Tedbirlerinin (İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz) Uygulama ve...

EVLENME VAADİ İLE KANDIRILMA NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT...

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/4-179 K. 2012/412 T. 27.6.2012 * RESMİ NİKAH OLMADAN BİRLİKTE YAŞAMA (...

Borçlunun Sahip Bulunduğu Bir İpotek Hakkının Haczedilebilir...

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2013/26641 K. 2013/36040 T. 14.11.2013 Sınırlı Ayni Hak Niteliğinde Olan Borçlunun Sahip...

Sulh Hukuk Kararlarına Karşı Karar Düzeltme Yolu...

T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7316 K. 2013/8804 T. 11.06.2013 * SULH HUKUK MAHKEMESİ KARARLARI ( Mahkemece...

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ İCRASI...

1.161,67 TL’Yİ AŞAN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ İCRASI YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS : 2013/17631 KARAR : 2013/23390...