TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ İCRASI

1.161,67 TL’Yİ AŞAN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ İCRASI

YARGITAY
13. Hukuk Dairesi
ESAS : 2013/17631
KARAR : 2013/23390

SATIN ALINAN MOBİLYALARDA GİZLİ AYIP BULUNMASI
1.161,67 TL’Yİ AŞAN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ İCRASI

Taraflar arasındaki satıcının hakem heyeti kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalıya sattıkları mobilyaların ayıplı olduğundan bahisle ilçe hakem heyetine başvurduğunu, Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin mobilyalardaki ayıpların gizli ayıp olduğunu, ayıplı mal bedeli olarak 21.000,00 TL ödenmesine karar verildiğini ileri sürerek hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, dava konusu mobilyaların ayıplı olduğu, davalının sözleşmeden dönme ve bedel iadesi hakkını kullanmakta haklı olduğu gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

4077 sayılı Yasanın 22.maddesi gereğince; değeri beş yüz milyon liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuru zorunlu olup, bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararların tarafları bağlayacağı, bu kararların ise İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirileceği, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği kararın kesin olduğu, değeri beş yüz milyon lira ve üstündeki uyuşmazlıklarda ise tüketici sorunları hakem heyetlerinin verecekleri kararların ancak tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebileceği, kararların bağlayıcı veya delil olacağına ilişkin parasal sınırların ise her yılın Ekim ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen yıllık ortalama fiyat artışı oranında artacağı belirtilmiştir.

4077 sayılı yasanın 22.maddesinde belirlenen kesinlik sınırı 01.01.2012 tarihi itibariyle 1.161,67 TL olarak belirlenmiş olup, davaya konu olan bedelin 21.000,00 TL olduğu nazara alındığında, ilçe hakem heyeti kararınınn infaz edilmesi mümkün olmayıp, ancak tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebileceği anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca davacının eldeki davayı açmasında hukuki yararı bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemece yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan 24.30 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.9.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

97 Comments
 1. Pingback: depresiya

 2. Pingback: film

 3. Pingback: new 2024

 4. Pingback: pfizer viagra

 5. Pingback: batman apollo

 6. Pingback: order viagra online without a prescription

 7. Pingback: viagra prescription online

 8. Pingback: cost generic viagra

 9. Pingback: order cheap generic viagra online

 10. Pingback: buy cialis no prescription uk

 11. Pingback: best place to buy cialis online forum

 12. Pingback: printable cialis coupon

 13. Pingback: tadalafil forum

 14. Pingback: film2024

 15. Pingback: d3-sulfamethoxazole

 16. Pingback: 123 Movies

 17. Pingback: laloxeziya-chto-eto-prostymi-slovami.ru

 18. Pingback: metronidazole unrefrigerated

 19. Pingback: gabapentin savings

 20. Pingback: lyrica dizziness

 21. Pingback: valtrex boots

 22. Pingback: tamoxifen floaters

 23. Pingback: benicar metformin

 24. Pingback: lisinopril preparation

 25. Pingback: furosemide amazon

 26. Pingback: semaglutide med spa near me

 27. Pingback: semaglutide dosing chart

 28. Pingback: semaglutide brand name

 29. Pingback: 000

 30. Pingback: samorazvitiepsi

 31. Pingback: 911

 32. Pingback: list

 33. Pingback: metronidazole cocrystal

 34. Pingback: taking zoloft at night

 35. Pingback: a

 36. Pingback: Tucker Carlson - Vladimir Putin - 2024-02-09 Putin interview summary, full interview.

 37. Pingback: Tucker Carlson - Vladimir Putin

 38. Pingback: lexapro taper schedule

 39. Pingback: how to wean off cymbalta 30 mg

 40. Pingback: fluoxetine mechanism of action

 41. Pingback: cephalexin side effects diarrhea

 42. Pingback: generic drug for viagra

 43. Pingback: withdrawal effects of duloxetine

 44. Pingback: amoxicillin pink liquid

 45. Pingback: gabapentin folate

 46. Pingback: can keflex cause diarrhea

 47. Pingback: spiraldynamics

 48. Pingback: child porn

 49. Pingback: porn

 50. Pingback: Spiral Dynamics

 51. Pingback: cephalexin and pregnancy

 52. Pingback: can you take ibuprofen with ciprofloxacin

 53. Pingback: can you buy bactrim over the counter

 54. Pingback: is bactrim over the counter

 55. Pingback: grandpashabet

 56. Pingback: porno izle

 57. Pingback: grandpashabet

 58. Pingback: cozaar dosing

 59. Pingback: what will happen if i stop taking flomax

 60. Pingback: verapamil and diltiazem

 61. Pingback: online contrave prescription

 62. Pingback: depakote toxicity symptoms

 63. Pingback: diclofenac vs ibuprofen

 64. Pingback: stopping effexor after 5 days

 65. Pingback: flexeril maximum dosage

 66. Pingback: citalopram 20 mg para que sirve

 67. Pingback: ezetimibe type of drug

 68. Pingback: how long does it take for augmentin to work

 69. Pingback: intranasal vs iv ddavp

 70. Pingback: aripiprazole side effects weight gain

 71. Pingback: why does amitriptyline cause breast enlargement

 72. Pingback: allopurinol adverse effects

 73. Pingback: does aleve have aspirin in it

 74. Pingback: spisok

 75. Pingback: celecoxib 100 mg

 76. Pingback: buspar for sleep

 77. Pingback: celebrex and warfarin

 78. Pingback: baclofen drug test

 79. Pingback: what is celexa

 80. Pingback: canada pharmacies online

 81. Pingback: novo nordisk semaglutide

 82. Pingback: repaglinide intermediates

 83. Pingback: acarbose insulinoma

 84. Pingback: remeron for panic attacks

 85. Pingback: weed and abilify

 86. Pingback: actos hunger

 87. Pingback: protonix cost

 88. Pingback: robaxin wikipedia

 89. Pingback: porn

 90. Pingback: does sitagliptin cause weight loss

 91. Pingback: tizanidine vs valium

 92. Pingback: stromectol liquid

 93. Pingback: spironolactone for acne dose

 94. Pingback: side effects for voltaren gel

 95. Pingback: can tamsulosin capsules be opened

 96. Pingback: synthroid helps

 97. Pingback: venlafaxine hcl 37.5 mg

Bir cevap yazın