İdare Mahkemeleri Telefon Rehberi

0232-477-50-00 arandıktan sonra aşağıda yazılı dahili numaraların tuşlanması gerekmektedir. Bu mahkeme, ek yerleşkede bulunmaktadır.

MAHKEME GÖREVİ DAHİLİ ODA NO
1.İDARE MAHKEMESİ KALEM 3129 518
2.İDARE MAHKEMESİ KALEM 3113 503 B
3.İDARE MAHKEMESİ KALEM 3136 403 B
4.İDARE MAHKEMESİ KALEM 3108 501
5.İDARE MAHKEMESİ KALEM 3109 502 A